Bài khấn đi chùa ngắn gọn đầy đủ các BAN cầu duyên, cầu bình an, tài lộc

Ngày cập nhật:27/02/2024

Đi chùa là phong tục tập quán lâu đời của người Việt ta từ xưa tới nay. Mọi người, nhà nhà đến chùa để tìm cảm giác bình yên, để khấn cầu bình an, cầu duyên, xin tài lộc. Bài khấn đi chùa ngắn gọn, chi tiết gồm văn khấn lễ Phật, bài khấn Đức Ông, ban Tam Bảo, Quan Thế Âm Bồ Tát, ban Địa Tạng Vương Bồ Tát năm 2024.


Mục lục

1. Cách khấn khi đi chùa

Chắc hẳn trong chúng ta cũng đã đi theo gia đình đến chùa khấn vái. Nhưng không phải ai cũng biết cách khấn khi đi chùa cũng như thứ tự hành lễ phải không?

Thứ tự hành lễ khi đến chùa như sau:

Bước 1: Đầu tiên khi bạn đến chùa phải sắm lễ, hãy đặt lễ vật và thắp hương tại ban thờ Đức Ông. 

Bước 2: Khi đã đặt lễ ở ban Đức Ông xong thì lên hương án của chính điện rồi đặt lễ, thắp nhang thỉnh 3 hồi chuông thì bắt đầu lễ chư Phật và Quan Thế Âm Bồ Tát. 

Bước 3: Khi đặt lễ chính điện xong hãy đi thắp hương các ban thờ khác của nhà bái đường. Lưu ý, khi thắp hương đều có 3 lễ hoặc 5 lễ. Tại chùa có điện thờ Mẫu và Tứ Phủ thì đến đó để đặt lễ rồi dâng hương, đọc bài văn khấn, cầu theo ý nguyện. 

Bước 4: Lễ nhà thờ Tổ tức nhà thời Hậu.

Bước 5: Cuối buổi lễ, khi đã lễ tạ để hạ lễ thì hãy đến phòng tiếp khách hỏi thăm các vị sư Tăng trụ trì trong chùa.

2. Bài khấn đi chùa ngắn gọn lễ Phật

Nam mô A Di Đà Phật! 
Nam mô A Di Đà Phật! 
Nam mô A Di Đà Phật! 

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Hôm nay là ngày........ tháng........ năm........

Tín chủ con là .....................

Ngụ tại...........................

Cùng toàn thể gia đình thành tâm trước Đại Hùng Bảo Điện, nơi Chùa ........ dâng nén tâm hương, dốc lòng kính lạy:

Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Mười phương chư Phật, Vô thượng Phật pháp, Quan âm Đại sỹ, và Thánh hiền Tăng.

Đệ tử lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, si mê lầm lạc.

Ngày nay đến trước Phật đài, thành tâm sám hối, không làm điều dữ, nguyện làm việc lành, ngửa trông ơn Phật, Quan âm Đại sỹ chư Thánh hiền Tăng, Thiên Long bát bộ, Hộ pháp Thiên thần, từ bi gia hộ. Khiến cho chúng con và cả gia đình tâm không phiền não, thân không bệnh tật, hàng ngày an quy làm việc theo pháp Phật nhiệm màu, để cho vận đảo hanh thông, muôn thuở nhuần ơn Phật pháp.

Đặng mà cứu độ cho các bậc Tôn trưởng Cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng cả chúng sinh đều thành Phật đạo.

Tâm nguyện lòng thành kính bái thỉnh cúi xin chứng giám.

Nam mô A Di Đà Phật! 
Nam mô A Di Đà Phật! 
Nam mô A Di Đà Phật! 

 Văn khấn Phật tại chùa ngắn gọn

3. Bài văn khấn Đức Ông - Đức Chúa Ông (Tôn giả Tu-đạt)

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật! 
Nam mô A Di Đà Phật! 

Kính lạy Đức Ông Tu Đạt Tôn Giả, Thập Bát Long Thần, Già Lam Chân Tể.

Hôm nay là ngày ..... tháng ..... năm .....

Tín chủ con là...........................

Ngụ tại:...............

Cùng cả gia đình thân tới cửa chùa trước điện Đức Ông, thành tâm kính lễ, (nếu có đang lễ vật thì khấn thêm "hiến dâng phẩm vật, kim ngân tịnh tài"), chúng con tâu lên Ngài Tu Đạt Tôn Giả từ cảnh trời cao soi xét.

Chúng con kính tâu lên Ngài Già Lam Chân Tể cai quản trong nội tự cùng các Thánh Chúng trong cảnh chùa đây.

Thiết nghĩ chúng con sinh nơi trần tục, nhiều sự lỗi lầm, hôm nay tỏ lòng thành kính, cúi xin Đức Ông thể đức hiếu sinh, rủ lòng tế độ che chở cho chúng con, ba tháng hè chín tháng đông, tiêu trừ bệnh tật tai ương, vui hưởng lộc tài may mắn, cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Bài văn khấn Đức Ông - Đức Chúa Ông

4. Văn khấn đi chùa cầu bình an ở ban Tam Bảo

Nam mô A Di Đà Phật! 
Nam mô A Di Đà Phật! 
Nam mô A Di Đà Phật! 

Đệ tử con thành tâm kính lạy Mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Hộ pháp Thiện thần, Thiên Long Bát Bộ.

Hôm nay là ngày ..... tháng ..... năm .....

Tín chủ con là...........

Ngụ tại:.................

Thành tâm dâng lễ bạc cùng sớ trạng (nếu viết sớ đặt trên mâm lễ vật) lên cửa Mười phương Thường trụ Tam Bảo.

Chúng con xin dốc lòng kính lễ:

Đức Phật A Di Đà giáo chủ cõi Cực Lạc Tây phương.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Sa Bà.

Đức Phật Dược Sư Lưu Ly giáo chủ cõi Đông phương.

Đức Thiên thủ, Thiên nhãn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

Kính lạy Đức Hộ Pháp thiện thần Chư Thiên Bồ Tát.

Kính xin chư vị rủ lòng từ bi, phù hộ độ trì cho con, nguyện được ............................ (công danh, tài lộc, giải hạn, bình an...).

Nguyện xin chư vị, chấp kỳ lễ bạc, tâm thành (sớ trạng) chứng minh, chứng giám cho con được tai qua nạn khỏi, điều lành đem đến, điều dữ tiêu tan, phát lộc phát tài, gia trung mạnh khoẻ, trên dưới thuận hoà an khang thịnh vượng.

Chúng con người phàm trần tục lầm lỗi còn nhiều. Cúi mong Phật, Thánh từ bi đại xá cho con (và gia đình) được tai qua nạn khỏi, mọi sự tốt lành, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Tín chủ chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật! 
Nam mô A Di Đà Phật! 

Văn khấn đi chùa cầu bình an ở ban Tam Bảo

5. Văn khấn đi chùa ngắn gọn tại ban Quan Thế Âm Bồ Tát

Nam mô A Di Đà Phật! 
Nam mô A Di Đà Phật! 
Nam mô A Di Đà Phật! 

Nam mô Đại từ Đại bi Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

Kính lạy Đức Viên Thông giáo chủ thùy từ chứng giám.

Chúng con có nghe Đức Phật dạy trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Phổ Môn rằng

“Dù chỉ nghe tên Quán Thế Âm

Hay dù chỉ thấy bức chân dung,

Nhất tâm trì niệm hồng danh ấy,

Thoát mọi hung tai, được cát tường”.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

Tín chủ con là …

Ngụ tại ….

Thành tâm đến trước Phật đài, nơi điện Đại bi, kính dâng phẩm vật, hương hoa kim ngân tịnh tài, ngũ thể đầu thành, nhất tâm kính lễ dưới tòa sen hồng.

Cúi xin Đức Đại Sỹ không rời bản nguyện chở che cứu vớt chúng con như mẹ hiền phù trì con đỏ. Nhờ nước dương chi, lòng trần cầu ân thanh tịnh, thiện nguyện nêu cao. Được ánh từ quang soi tỏ, khiến cho nghiệp trần nhẹ bớt, tâm đạo khai hoa, độ cho đệ tử cùng gia đình bốn mùa được chữ bình an, tám tiết khang ninh thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, gia đạo hưng long, mầm tai ương tiêu sạch làu làu, đường chính đạo thênh thang tiến bước. Cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành.

Tín chủ chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô Quán Thế Âm Bồ-tát! 
Nam mô Quán Thế Âm Bồ-tát! 
Nam mô Quán Thế Âm Bồ-tát! 

Bài khấn đi chùa ngắn gọn tại ban Quan Thế Âm Bồ Tát

6. Văn khấn đi chùa ban Địa Tạng Vương Bồ Tát

Nam mô A Di Đà Phật! 
Nam mô A Di Đà Phật! 
Nam mô A Di Đà Phật! 

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư phật, Chư phật mười phương.

Nam mô Đại bi, Đại nguyện, Đại thánh, Đại từ Bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Kính lễ Đức U Minh giáo chủ thuỳ từ chứng giám.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm….

Tín chủ con là: ……………………………

Ngụ tại:…………………………………………

Thành tâm đến trước Phật đài, nơi điện Cửu hoa, kính dâng phẩm vật, hương hoa kim ngân tịnh tài, ngũ thể đầu thành, nhất tâm kính lễ dưới toà sen báu.

Cúi xin Đức Địa Tạng Vương không rời bản nguyện, theo Phật phó chúc trên cung trời Đạo Lợi, chở che cứu vớt chúng con và cả gia quyến, như thể mẹ hiền, phù trì con đỏ, nhờ ánh ngọc Minh Châu tiêu trừ tội cấu, trí tuệ mở mang, được mây từ che chở, tâm đạo khai hoa, não phiền nhẹ bớt. Khi còn sống thực hành thiện nguyện, noi gương Đại Sỹ, cứu độ chúng sinh.

Khi vận hạn ốm đau, nhờ được đức từ hộ niệm, thần linh bản xứ giúp yên. Lúc lâm chung được nhờ ánh bi quang, vượt khỏi tam đồ, sinh lên cõi thiện.

Lại nguyện cho Hương linh Gia tiên chúng con nhờ công đức cúng dâng này thảy đều siêu thoát.

Tâm nguyện lòng thành, cúi xin bái thỉnh.

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

 Văn khấn đi chùa ban Địa Tạng Vương Bồ Tát

Trên đây PasGo Team đã tổng hợp cho bạn 5 bộ văn khấn đi chùa đầy đủ ngắn gọn, thể hiện lòng kính trọng tới các vị thần linh, đồng thời cầu mong những điều tốt đẹp và may mắn nhất đến với bản thân và gia đình, tạo phúc đức cho con cháu.

-------------------------------------

PasGo là nền tảng cung cấp dịch vụ ĐẶT CHỖ TRỰC TUYẾN trong lĩnh vực ẩm thực ăn uống,... Giúp Khách hàng đặt chỗ trước khi tới các Nhà hàng/Quán ăn,... tại Hà Nội, TpHCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa.

Nếu gia đình, bạn bè của bạn muốn đi ăn tất niên, liên hoan vào dịp cuối năm, đừng quên đặt bàn qua PasGo để nhận những ưu đãi tốt nhất lên đến 50% nhé!

Mời bạn tham khảo các nhà hàng ngon, ưu đãi tốt phù hợp ăn liên hoan dịp Tết dưới đây:

Đừng quên theo dõi blog PasGo và fanpage PasGo để cập nhật nhiều thông tin ẩm thực và ưu đãi hấp dẫn từ hàng nghìn nhà hàng đối tác của PasGo nhé!

Tải ngay PasGo - Ứng dụng đặt bàn ăn online nhanh chóng, tiện lợi với hàng ngàn ưu đãi hấp dẫn

Tải ứng dụng PasGo dành cho iOS tại đây
Tải ứng dụng PasGo dành cho Android tại đây

Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ và bình luận ngay nhé!

Chat ngay để được tư vấn

Đang tải...
Bạn vui lòng điền các thông tin dưới đây để bắt đầu chat ngay.


0