[2024] Bài cúng tất niên cuối năm trong nhà, ngoài trời 30 Tết Giáp Thìn

Ngày cập nhật:07/02/2024

Cúng tất niên là nghi thức quan trọng của nhiều gia đình vào dịp cuối năm. Vào ngày này, mọi người sẽ chuẩn bị lễ cúng, đọc các bài cúng Tất niên, cầu mong những điều tốt đẹp cho năm mới. Khi cúng, gia chủ có thể đọc bài văn khấn tất niên để nhằm ghi nhận lại sự kết thúc của một năm cũ và chuẩn bị đón chào năm mới sang.


Mục lục

1. Bài cúng Tất niên 30 Tết

Cúng Tất niên có thể cúng vào ngày 30 Tết hoặc ngày cuối cùng trong năm, lễ thường sẽ được diễn ra vào buổi trưa hoặc chiều tối. 

Văn khấn tất niên chuẩn theo "Văn Khấn Nôm Truyền Thống":

Nam mô a di Đà Phật! 
Nam mô a di Đà Phật! 
Nam mô a di Đà Phật! 

Kính lạy: Hoàng Thiên hậu Thổ chư vị tôn Thần. 
Ngài Kim niên đương cai Thái tuế chí đức tôn Thần. 
Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương. 

Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa. Ngài định Phúc Táo quân. 
Các Ngài Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản trong khu vực này.  
Chư gia Cao Tằng tổ khảo tỷ tiên linh nội ngoại.

Hôm nay là ngày …… tháng Chạp năm …………
Tín chủ chúng con là: ……………  
Ngụ tại: ……….

Trước án tọa kính cẩn thưa trình:

Đông tàn sắp hết, năm kiệt tháng cùng, xuân tiết gần kề, minh niên sắp tới. Nay là ngày 30 Tết, chúng con cùng toàn thể gia quyến sắm sanh vật phẩm hương hoa, cơm canh cụ soạn, sửa lễ tất niên, dâng cúng Thiên địa Tôn thần, phụng hiến tổ tiên, truy niệm chư linh. Theo như thường lệ tuế trừ cáo tế, cúi xin chư vị Tôn thần, liệt vị gia tiên, bản xứ tiền hậu chủ hương linh giáng lâm án tọa, phủ thùy chứng giám, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho toàn gia lớn bé trẻ già bình an thịnh vượng.

Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.


Đọc văn khấn Tất niên 30 Tết cuối năm

2. Bài cúng Tất niên cuối năm trong nhà

Văn khấn 30 Tết tất niên trong nhà chuẩn theo "Văn khấn cổ truyền Việt Nam":

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.
Con kính lạy ngài Kim niên Đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần.
Con kính lạy các ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương.

Con kính lạy ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa tôn thần.
Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ Thổ, Long mạch, Tài thần, Bản gia Táo quân, cùng tất cả các vị thần linh cai quản trong xứ này.
Con kính lạy chư gia Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Tiên linh nội ngoại họ ……………..

Hôm nay là ngày 30 tháng Chạp năm …………………. ( Âm lịch).

Tín chủ (chúng) con là: …………..Tuổi:………..………

Ngụ tại: …………

Trước án kính cẩn thưa trình: Đông tàn sắp hết, năm kiệt tháng cùng, xuân tiết gần kề, minh niên sắp tới.

Chúng con cùng toàn thể gia quyến sắm sanh phẩm vật hương hoa, cơm canh thịnh soạn, sửa lễ tất niên, dâng cúng Thiên Địa tôn thần, phụng hiến Tổ tiên, truy niệm chư linh.

Theo như thường lệ tuế trừ cáo tế, cúi xin chư vị tôn thần, liệt vị gia tiên, bản xứ tiền hậu chư vị hương linh giáng lâm án tọa, phủ thùy chứng giám, thụ hưởng lễ vật, phù hộ toàn gia lớn bé trẻ già bình an thịnh vượng, bách sự như ý, vạn sự tốt lành, luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hòa thuận.

Thành tâm bái thỉnh, cúi xin chư vị tôn thần và gia tiên nội ngoại chứng giám phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

 Bài cúng Tất niên cuối năm trong nhà

3. Văn khấn tất niên chiều 30 Tết ngoài trời

Bài cúng chiều 30 Tết ngoài trời là giai đoạn nhà nhà đón chờ khoảnh khắc đón năm mới, chào tạm biệt năm cũ, gác lại những âu lo của năm đã qua để sang năm mới được bình an và phát đạt hơn. 

Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!

Kính lạy: Hoàng Thiên hậu Thổ chư vị tôn Thần.

Ngài Kim niên đương cai Thái tuế chí đức tôn Thần .

Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương .

Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa. Ngài định Phúc Táo quân. Các Ngài Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản trong khu vực này.

Hôm nay là ngày …… tháng Chạp năm ……….

Tín chủ chúng con là: …………………………………………………………………

Ngụ tại: ………………………………………………………………………………….

Trước Án tọa kính cẩn thưa trình: Đông tàn sắp hết, năm kiệt tháng cùng, xuân tiết gần kề, minh niên sắp tới.

Nay là ngày…. Tết, chúng con cùng toàn thể gia quyến sắm sanh phẩm vật hương hoa, cơm canh cụ soạn, sửa lễ Tất niên, dâng cúng Thiên Địa, Tôn Thần, phụng hiến Tổ tiên, truy niệm chư Linh.

Theo như thường lệ Tuế trừ cáo tế, cúi xin chư vị Tôn Thần, Liệt vị Gia tiên, bản xứ tiền hậu Chủ hương linh, giáng lâm án tọa, phù thùy chứng giám, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho toàn gia, lớn bé trẻ già, bình an thịnh vượng. Độ cho chúng con mọi duyên thuận lợi, công việc hanh thông. Người người được chữ bình an, tháng ngày được hưởng phần lợi lộc. Âm phù – Dương trợ, sở nguyện tòng tâm. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có điềm lành tiếp ứng.

Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám …

Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!

Đọc bài cúng Tất niên ngoài trời năm Giáp Thìn

4. Bài cúng tất niên cuối năm tại cơ quan, công ty

Theo tục lệ từ xưa, vào ngày cúng Tất niên, ngoài việc cúng gia tiên tại nhà, thì các cơ quan, công ty, doanh nghiệp thường tổ chức tất niên và đọc văn khấn tất niên để cảm tạ trời đất và cầu mong năm mới làm ăn phát tài.

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật

Nam mô Đại từ đại bi Quán thế âm Bồ tát
Nam mô Đại từ đại bi Quán thế âm Bồ tát
Nam mô Đại từ đại bi Quán thế âm Bồ tát

Tín chủ con tên là… tại…

Hôm nay ngày… tháng chạp năm…  âm lịch

Tín chủ con đại diện cho công ty… xin được thành tâm sửa biện hương hoa, chuẩn bị đèn nến, hoa trà dâng lên trước án. Qua năm… , chúng con xin được dâng lễ tạ ơn trên đã phù hộ độ trì cho công việc làm ăn của chúng con luôn được suôn sẻ, phát đạt, mọi sự bình an, may mắn. Một năm qua đi chúng con có gì thiếu sót, trần gian mắt thịt không rõ xin được các vị thần linh lượng thứ bỏ qua cho.

Nay con xin được đọc bài cúng Tất niên công ty cuối năm… để thành tâm kính lạy mời các ngài Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vi Tôn Thần, ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn Thần, ngài Bản gia Thổ địa Long Mạch Tôn Thần, ngài tiền hậu Địa chủ Tài Thần, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân và các Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Kính lạy các ngài nghe thấu tâm can, chứng giám lòng thành, đáp lễ lời mời, thụ hưởng lễ vật và phù hộ độ trì cho toàn công ty chúng con luôn được bình an, toàn gia an lạc, việc làm ăn luôn được suôn sẻ, hanh thông.

Chúng con lễ bạc lòng thành, trước xin kính lễ tạ ơn, sau cúi xin các vị Chư Thần luôn chứng giám, độ trị phù hộ cho toàn công ty chúng con một năm mới an lành, phát lộc.

A Di Đà Phật!
A Di Đà Phật!
A Di Đà Phật!Bài cúng tất niên cuối năm ngày 30 Tết

Trên đây PasGo Team đã chia sẻ tới bạn đọc 4 bài văn khấn tất niên trong nhà, ngoài trời, tại cơ quan. Tất niên là dịp quan trọng để nhớ tới ông bà tổ tiên và quây quần cùng gia đình, anh em, bạn bè. Vì thế người Việt Nam ta luôn chuẩn bị lễ cúng tất niên chu đáo và chuẩn bị bài cúng tất niên từ sớm.

-------------------------------------

PasGo là nền tảng cung cấp dịch vụ ĐẶT CHỖ TRỰC TUYẾN trong lĩnh vực ẩm thực ăn uống,... Giúp Khách hàng đặt chỗ trước khi tới các Nhà hàng/Quán ăn,... tại Hà Nội, TpHCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa.

Nếu gia đình, bạn bè của bạn muốn đi ăn tất niên, liên hoan vào dịp cuối năm, đừng quên đặt bàn qua PasGo để nhận những ưu đãi tốt nhất lên đến 50% nhé!

Mời bạn tham khảo các nhà hàng ngon, ưu đãi tốt phù hợp ăn liên hoan dịp Tết dưới đây:

Đừng quên theo dõi blog PasGo và fanpage PasGo để cập nhật nhiều thông tin ẩm thực và ưu đãi hấp dẫn từ hàng nghìn nhà hàng đối tác của PasGo nhé!

Tải ngay PasGo - Ứng dụng đặt bàn ăn online nhanh chóng, tiện lợi với hàng ngàn ưu đãi hấp dẫn

Tải ứng dụng PasGo dành cho iOS tại đây
Tải ứng dụng PasGo dành cho Android tại đây

Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ và bình luận ngay nhé!

Chat ngay để được tư vấn

Đang tải...
Bạn vui lòng điền các thông tin dưới đây để bắt đầu chat ngay.


0