ĐỦ BỘ văn khấn Rằm tháng 7 2023 cúng gia tiên, Thần Tài, chúng sinh

Ngày cập nhật:26/08/2023

Bước cuối cùng trong thủ tục cúng Rằm tháng 7 chính là đọc văn khấn. Chi tiết các bài văn khấn gia tiên, văn khấn Thần Tài, bài cúng cô hồn (cúng chúng sinh), văn khấn Thần Linh Thổ Địa, văn khấn Rằm tháng 7 trong nhà, văn khấn Rằm tháng 7 khi hóa vàng, đều được PasGo Team tổng hợp trong bài viết này.


Mục lục

Nội dung các bài văn khấn Rằm tháng 7 được trình bày theo từng mục rõ ràng trong bài viết. Mời bạn bấm vào từng link trong phần MỤC LỤC phía trên để chọn loại văn cúng mình cần nhé!

Văn khấn gia tiên Rằm tháng 7 tại nhà

Cúng gia tiên để mong bề trên phù hộ cho con cháu khỏe mạnh, bình an

Nam mô A Di Đà Phật 

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.
Con kính lạy tổ tiên nội ngoại và chư vị Hương linh.

Tín chủ chúng con là….
Ngụ tại….

Hôm nay là ngày Rằm tháng 7 năm 2023. Nhân gặp tiết Vu Lan vào dịp Trung Nguyên, chúng con nhớ đến tổ tiên ông bà cha mẹ đã sinh thành ra chúng con gây dựng cơ nghiệp, xây đắp nền nhân, khiến nay chúng con được hưởng âm đức.

Chúng con cảm nghĩ ơn đức cù lao khôn báo, cảm công trời biển khó đền nên tín chủ con sửa sang lễ vật, hương hoa, trà quả, kim ngân vàng bạc, thắp nén tâm hương, thành kính lên các cụ Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá Thúc Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội và tất cả các hương hồn trong nội tộc, ngoại tộc của họ…

Cúi xin các vị thương xót cháu con, linh thiêng hiện về, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho con cháu khỏe mạnh bình an, lộc tài vượng tiến, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long, hướng về chính giáo.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật

Văn khấn Thần Tài Rằm tháng 7 2023

Văn khấn Thần Tài áp dụng cho cả cúng tại nhà và cúng tại cơ quan, nơi kinh doanh buôn bán

Nam mô A di Đà Phật!
Nam mô A di Đà Phật!
Nam mô A di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.
Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.
Con kính lạy Thần tài vị tiền.
Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

Tín chủ con là………………………………………………………….
Ngụ tại………………………………………………………………….
Hôm nay là ngày rằm tháng 7 năm 2023

Thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài Thần Tài tiền vị. Cúi xin Thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A di Đà Phật! 
Nam mô A di Đà Phật!
Nam mô A di Đà Phật!

Bài cúng cô hồn Rằm tháng 7 năm 2023

Cúng chúng sinh nhằm ban phát lộc lá tới các cô hồn vất vưởng, không người thờ cúng

Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật 

Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.
Con lạy Đức Phật Di Đà
Con lạy Bồ Tát Quan Âm.
Con lạy Táo Phủ Thần quân Chinh thần.

Tiết tháng 7 sắp thu phân. Ngày Rằm xá tội vong nhân hải hà. Âm cung mở cửa ngục ra. Vong linh không cửa không nhà. Đại Thánh Khảo giáo - A Nan Đà Tôn giả. Tiếp chúng sinh không mả, không mồ bốn phương. Gốc cây xó chợ đầu đường. Không nơi nương tựa đêm ngày lang thang. Quanh năm đói rét cơ hàn. Không manh áo mỏng - che làn heo may. Cô hồn nam bắc đông tây. Trẻ già trai gái về đây hợp đoàn. Dù rằng: chết uổng, chết oan, chết vì nghiện hút, chết tham làm giàu, chết tai nạn, chết ốm đau, chết đâm chết chém chết đánh nhau tiền tình, chết bom đạn, chết đao binh, chết vì chó dại, chết đuối, chết vì sinh sản giống nòi, chết vì sét đánh giữa trời.

Nay nghe tín chủ thỉnh mời, Lai lâm nhận hưởng mọi lời trước sau, Cơm canh cháo nẻ trầu cau, tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh, gạo muối quả thực hoa đăng, mang theo một chút để dành ngày mai, phù hộ tín chủ lộc tài, an khang thịnh vượng hòa hài gia trung. Nhớ ngày xá tội vong nhân. Lại về tín chủ thành tâm thỉnh mời. Bây giờ nhận hưởng xong rồi. Dắt nhau già trẻ về nơi âm phần, tín chủ thiêu hóa kim ngân, cùng với quần áo đã được phân chia.

Kính cáo Tôn thần chứng minh công đức cho tín chủ con tên là: ……………………
Vợ/Chồng: …………………………
Con trai: …………..
Con gái:…………………………….
Ngụ tại:……………………………..

Nam mô A Di Đà Phật! 
Nam mô A Di Đà Phật! 
Nam mô A Di Đà Phật! 

Văn khấn Thần Linh Rằm tháng 7 2023

Văn khấn Thần Linh có thể đọc cúng tại chùa hoặc cúng tại nhà

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Hôm nay là ngày 15 tháng 7 năm Quý Mão
Tín chủ con là …
Ngụ tại…

Cùng toàn bộ gia đình của con, chúng con xin thành tâm dâng lên Đại Hùng Bảo Điện, nơi chùa.

Chúng con tôn kính Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Mười phương chư Phật, Vô thượng Phật pháp, Quan Âm Đại sỹ, cùng hiền Thánh Tăng.

Chúng con, những đệ tử của Phật, đã trải qua nhiều kiếp nạn và nghiệp chướng nặng nề. Nhưng trong ngày hôm nay, con đến trước Phật đài, thành tâm sám hối và thề sẽ tránh điều dữ, làm việc lành, và ngửa trông ơn Phật.

Chúng con cũng xin cầu nguyện sự giúp đỡ của Quán Âm Đại sỹ, chư Thánh hiền Tăng, Thiên Long Bát bộ, Hộ pháp Thiên thần, và Từ bi gia hội. Xin các vị hãy phù hộ cho chúng con và gia đình con, để chúng con không bị phiền não, không bị bệnh tật, và có thể làm việc theo pháp Phật nhiệm màu. Chúng con xin nguyện với lòng thành tâm để vận đạo của chúng con luôn hanh thông, và muôn thuở được nhuần ơn Phật pháp.

Chúng con cũng kính cầu cứu độ cho các bậc Tôn Trưởng, cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng cả chúng sinh đều được đắc đạo Phật.

Chúng con xin dâng lễ bạc tâm thành, và cầu mong các vị phù hộ và độ trì cho chúng con.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Văn khấn Rằm tháng 7 trong nhà

văn khấn Rằm tháng 7 năm 2023

Áp dụng cho văn khấn Thần Linh, khấn Phật tại nhà

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
Con kính lạy Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả.

Hôm nay là ngày rằm tháng Bảy năm 2023
Tín chủ chúng con là…
Ngụ tại…

Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng, bày lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mới ngài Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả.
Chúng con thành tâm kính mời ngài Kim Niên Đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và tất cả các vị thần linh cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các ngày giáng lâm án tọa, xét soi chứng giám.

Nay gặp tiết Vu Lan, ngày vong nhân được xá tội. Chúng con đội ơn Tam Bảo, Phật trời phù hộ, thần linh các đấng che chở, công đức lớn lao nay không biết lấy gì đền báo.

Do vậy kính dâng lễ bạc, giãi tỏ lòng thành, nguyện mong nạp thụ. Phù hộ độ trì cho chúng con và cả gia đình luôn mạnh khỏe, già trẻ bình an, một lòng hướng về chính đạo, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám!

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

Văn khấn Rằm tháng 7 khi hóa vàng năm 2023

Đọc văn khấn đúng để người nhận nhận được lễ vật, không bị cô hồn xăm soi

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương
Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, Long mạch, Táo quân, chư vị tôn thần
Con kính lạy Ngài Đương niên hành khiển, ngài Bản cảnh Thành hoàng, các ngài Thổ địa, Táo quân, Long mạch tôn thần.
Con kính lạy các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, nội ngoại tiên linh.

Hôm nay là ngày Rằm tháng 7 năm Quý Mão
Chúng con là... tuổi...
Hiện cư ngụ tại...

Thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật, phù tửu lễ nghi, cung bày trước án. Kính cẩn thưa trình: Tiệc xuân đã mãn, Nguyên đán đã qua, nay xin thiêu hóa kim ngân, lễ tạ tôn thần, rước tiễn âm linh trở về âm cảnh.

Kính xin lưu phúc, lưu ân, phù hộ độ trì dương cơ âm trạch, mọi chỗ tốt lành, con cháu được bách sự như ý, vạn sự bình an, tài lộc song toàn, gia đạo hưng vượng.

Lòng thành kính cẩn, lễ bạc tiến dâng, lượng cả xét soi, cúi xin chứng giám.

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Hướng dẫn cách hóa vàng đúng khi cúng Rằm tháng 7

- Cúng hóa vàng mã được thực hiện ở sân hoặc một góc vườn sạch sẽ.

- Sau khi đọc văn khấn xong thì gần hết 1 tuần hương người ta bắt đầu hóa tiền vàng. Mỗi lễ vàng tiền đều được hóa riêng từ các bậc cao xuống theo thứ tự gia thần trước, gia tiên sau.

- Trước khi hạ mỗi lễ đều vái ba vái và khấn: "Gia chủ xin hóa tiền vàng, kim ngân… thỉnh vong linh gia tiên nhận chút lễ bạc, tâm thành. Kính cáo tôn thần, xin rước vong linh lại về âm giới”.

Trên đây PasGo đã chia sẻ đủ bộ các loại bài văn khấn Rằm tháng 7 chuẩn nhất, đúng nghi thức thủ tục theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam. Gia chủ hãy lưu ý áp dụng cho lễ cúng Rằm tháng 7 của nhà mình để cầu cho gia đình bình an, khỏe mạnh và may mắn nhé!

Đừng quên theo dõi blog PasGo và fanpage PasGo để cập nhật nhiều thông tin ẩm thực và ưu đãi hấp dẫn từ hàng nghìn nhà hàng đối tác của PasGo nhé!

Tải ngay PasGo - Ứng dụng đặt bàn ăn online nhanh chóng, tiện lợi với hàng ngàn ưu đãi hấp dẫn

Tải ứng dụng PasGo dành cho iOS tại đây
Tải ứng dụng PasGo dành cho Android tại đây

---------------------------

Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ và bình luận ngay nhé!

Chat ngay để được tư vấn

Đang tải...
Bạn vui lòng điền các thông tin dưới đây để bắt đầu chat ngay.


0