Bộ 5 văn khấn bao sái bàn thờ gia tiên, Thần Tài chuẩn TÂM LINH nhất 2024

Ngày cập nhật:07/02/2024

Vào các ngày cuối năm việc bao sái bàn thờ rất là quan trọng. Bao sái bàn thờ gia tiên và Thần Tài bao gồm việc dọn dẹp, làm sạch bát hương, đồ thờ cúng, lau dọn khu vực tâm linh. Trước khi bao sái cần đọc văn khấn xin bao sái bàn thờ và đọc bài khấn sau khi bao sái.


Mục lục

Bao sái bàn thờ ngày nào năm 2024

Bao sái ban thờ chính là lau dọn, sắp xếp lại ban thờ, tỉa chân hương để đón gia tiên về ăn Tết. Bao sái bàn thờ vào ngày nào không phải ai cũng biết và nắm rõ thông tin. 

Lau dọn bàn thờ lúc nào thì tốt, việc lau dọn bàn thờ thường xuyên sẽ gây ảnh hưởng đến tâm linh. Nên bao sái bàn thờ vào ngày 23 tháng Chạp trở đi đến trước 30 Tết.

Bao sái bàn thờ có ý nghĩa gì, nên tránh làm gì để không phạm những đại kỵ không nên có. Bao sái bàn thờ trước hay sau khi cúng ông Công ông Táo vẫn luôn là thắc mắc của nhiều người:

Bao sái bàn thờ vào ngày nào năm 2024

Văn khấn bao sái bàn thờ

Bao sái bàn thờ gia tiên, bàn thờ Thần Tài là những việc không thể thiếu mỗi khi Tết đến xuân về. Trước khi đọc văn khấn bao sái bàn thờ bạn cần chuẩn bị cho mình những dụng cụ sạch sẽ và hiểu rõ về các bước bao sái để tránh sai phạm.

1. Bài khấn xin bao sái ban thờ gia tiên

Trước khi bao sái bàn thờ, các bạn cần chuẩn bị mâm ngũ quả, hoa, đăng, trà... Sắp lên bàn thờ thắp 3 nén nhang và đọc bài khấn bao sái bàn thờ. Nếu bao sái bàn thờ đúng ngày ông Công ông Táo thì chỉ cần đọc theo văn khấn sau đây:

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Tín chủ tên là…
Cư ngụ tại địa chỉ:…

Hôm nay ngày… tháng… năm… Tín chủ con tự xét thấy bản thân mình chưa chu toàn nên để hương án có chút bụi bẩn, có chút chưa được tịnh tịnh, xanh yên.

Tín chủ xin kính cáo với các chư vị... (tùy theo bàn thờ đó thờ thần linh, hộ pháp, hay gia tiên…), chọn được ngày lành tháng tốt hôm nay xin cho phép tín chủ được sái tịnh để cho bàn thờ được trang nghiêm, thanh tịnh. Kính mong các chư vị chứng minh và gia hộ.

Mong các vị tạm ẩn tạm lánh, độ cho con lau dọn được khang trang, mỹ hảo, cho hương án được an chính vị, cho âm phần được an yên, cho gia cư được lạc thổ, cho cung tài không động, cung lộc không hao.

Chúng con người trần mắt thịt, tội lỗi đầy thân, chỉ biết kính cẩn tâm thành nếu có gì si mê lầm lỡ, kính xin được tha thứ bỏ quá đại xá cho.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Văn khấn bao sái bàn thờ gia tiên

2. Văn khấn xin tỉa chân nhang

Theo chuyên gia phong thủy, quy trình bao sái bàn thờ bao gồm hai bước quan trọng: tỉa chân nhang và lau dọn bàn thờ. Thứ tự thực hiện đúng đắn là tỉa chân nhang trước, sau đó mới lau dọn bàn thờ.

Nam mô a di Đà Phật !

Nam mô a di Đà Phật !

Nam mô a di Đà Phật !

Con xin tấu lạy Chín phương Trời, Mười phương chư Phật, chư Phật Mười phương
Con xin tấu lạy vua cha Ngọc Hoàng thượng đế, Hoàng thiên hậu thổ, ngũ phương ngũ thổ, long mạch thổ, thần Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân .

Tín chủ con là : … … … … … …
Ngụ tại : … … … … … … … .

Con xin tấu lạy vong linh những cụ gia tiên cửu huyền thất tổ, bà tổ cô và những bà cô những đời, ông mãnh, cô bé đỏ, cậu bé đỏ dòng họ …. tại … … ( địa chỉ nhà tại, quê ).

Hôm nay là ngày… tháng … năm …, con xin phép được bao sái lại bàn thờ gia tiên để cho thật sạch để tiễn năm cũ, đón năm mới tới, mong chư vị Phật Thánh, những cụ gia tiên tiền tổ, bà tổ cô, ông mãnh, cô bé đỏ, cậu bé đỏ của họ … chấp thuận đồng ý .

Nam mô a di Đà Phật !

Nam mô a di Đà Phật !

Nam mô a di Đà Phật !

Văn khấn xin tỉa chân nhang

3. Văn khấn sau khi bao sái ban thờ gia tiên

Sau khi rút chân nhang và lau dọn bàn thờ xong, bạn đọc bài khấn bao sái bàn thờ để thỉnh các Vị các Ngài về:

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Con lạy 9 phương Trời
Con lạy 10 phương Đất
Con kính lạy chư Phật 10 phương

Con kính lạy 10 phương chư Phật
Con kính lạy quan đương niên, đương cảnh, quan hành khiển, thần binh.
Con kính lạy các Ngài ngũ phương, ngũ mạch, tài thần, táo quân.

Tín chủ con là:…
Cư trú tại:…

Hôm nay tân niên xuân tiết, ngày lành tháng tốt. Con chọn được thời hoan khắc hỉ để sái tịnh lại hương án.

Nay việc dương đã tròn, cung thỉnh các vị các ngài hồi vị hương án cho con được tiếp tục phát tâm thờ phụng cốt vị.

Năm cũ lộc tài con xin tạ.
Năm mới lộc mới con mong cầu.

Xin các vị các ngài độ cho tấm lòng thành, phù cho gia chủ con được an bình, thuận lợi. Xuất hành đi đến nơi về đến chốn.

Cuộc sống duyên lành mang tới, duyên dữ mang đi.
Tài lộc đủ đầy, việc dương thăng tiến.
Tâm trần con có.
Lễ trần con dâng.

Nếu âm điều con có thiếu sót, kính xin được tha thứ, chở che.
Mong các vị các ngài linh thiêng giáng hạ, chúng con xin kính thành cẩn cáo.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Văn khấn sau khi bao sái bàn thờ gia tiên

Văn khấn bao sái bàn thờ Thần Tài

1. Văn khấn xin bao sái bàn thờ thần tài

Để có thể bao sái bàn thờ Thần Tài, thì trước tiên gia chủ cần phải làm lễ xin Thần Tài Thổ Địa và đọc bài văn khấn sau:

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Con xin tấu lạy 9 phương Trời, 10 phương chư Phật, chư Phật 10 phương

Con xin tấu lạy vua cha Ngọc Hoàng thượng đế, Hoàng thiên hậu thổ, ngũ phương ngũ thổ long mạch thổ thần đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Tín chủ con là:………………Ngụ tại:………………….

Con xin tấu lạy vong linh các cụ gia tiên cửu huyền thất tổ, bà tổ cô và các bà cô các đời, ông mãnh, cô bé đỏ, cậu bé đó dòng họ X. (họ gia chủ) tại…… (địa chỉ)

Hôm nay là ngày ……………………. con xin phép được bao sái lại bàn thờ Thần tài để cho sạch sẽ để tiễn năm cũ, đón năm mới tới, mong chư vị Phật Thánh, các cụ gia tiên tiền tổ, bà tổ cô, ông mãnh, cô bé đỏ, cậu bé đỏ của dòng họ … (họ gia chủ), chấp thuận.

Nam mô a di đà phật!

Nam mô a di đà phật!

Nam mô a di đà phật!

Văn khấn xin bao sái bàn thờ Thần Tài

2. Văn khấn sau khi bao sái ban thờ thần tài

Sau khi rút chân nhang ban Thần Tài và lau dọn xong, bạn cần khấn để ông Thần Tài và Thổ Địa biết việc bao sái bát hương đã hoàn thành.

Nam mô a di Đà Phật !

Nam mô a di Đà Phật !

Nam mô a di Đà Phật !

Con xin tấu lạy 9 phương Trời, 10 phương chư Phật, chư Phật 10 phương
Con xin tấu lạy vua cha Ngọc Hoàng thượng đế, Hoàng thiên hậu thổ, ngũ phương ngũ thổ long mạch thổ thần đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân .

Tín chủ con là : … … … … … … Ngụ tại : … … … … … … … .

Con xin tấu lạy quan thần tài thổ địa đang quản lý tại địa chỉ : … … …

Hôm nay là ngày … … … … … … … … … .., con đã thực thi xong việc bao sái bàn thờ Thần tài, rút chân nhang. Kính mời những quan về ngự lại nơi bàn thờ để con liên tục việc thờ cúng.

Nam mô a di đà phật!

Nam mô a di đà phật!

Nam mô a di đà phật!

Văn khấn sau khi bao sái bàn thờ Thần Tài

Trên đây là tổng hợp các bài văn khấn bao sái bàn thờ gia tiên và bàn thờ Thần Tài trước và sau khi bao sái, văn khấn tỉa chân nhang. Bao sái bàn thờ đúng cách tránh phạm phải những đại kỵ liên quan đến tâm linh ảnh hưởng đến gia đình và bản thân.

-------------------------------------

PasGo là nền tảng cung cấp dịch vụ ĐẶT CHỖ TRỰC TUYẾN trong lĩnh vực ẩm thực ăn uống,... Giúp Khách hàng đặt chỗ trước khi tới các Nhà hàng/Quán ăn,... tại Hà Nội, TpHCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa.

Nếu gia đình, bạn bè của bạn muốn đi ăn tất niên, liên hoan vào dịp cuối năm, đừng quên đặt bàn qua PasGo để nhận những ưu đãi tốt nhất nhé!

Mời bạn tham khảo các nhà hàng ngon, ưu đãi tốt phù hợp ăn liên hoan dịp Tết dưới đây:

Đừng quên theo dõi blog PasGo và fanpage PasGo để cập nhật nhiều thông tin ẩm thực và ưu đãi hấp dẫn từ hàng nghìn nhà hàng đối tác của PasGo nhé!

Tải ngay PasGo - Ứng dụng đặt bàn ăn online nhanh chóng, tiện lợi với hàng ngàn ưu đãi hấp dẫn

Tải ứng dụng PasGo dành cho iOS tại đây
Tải ứng dụng PasGo dành cho Android tại đây



Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ và bình luận ngay nhé!

Chat ngay để được tư vấn

Đang tải...
Bạn vui lòng điền các thông tin dưới đây để bắt đầu chat ngay.


0