Mức giá 150K - 250K - Hồ Chí Minh

Chọn quận, huyện tại Hồ Chí Minh:
Giảm 10%
Gọi món Việt (Đặc sản Nha Trang)
Đặt bàn giữ chỗ
Gọi món Việt (Chuyên cơm niêu)
Đặt bàn giữ chỗ
Gọi món Việt (Chuyên cơm niêu)
Tạm dừng đặt chỗ từ ngày 16/08/2019
Gọi món Á
Gọi điện
Tạm dừng nhận khách
Gọi món Nhật Bản
Gọi điện

Hướng dẫn đặt bàn nhận ưu đãi


Xem chi tiết hướng dẫn tại đây

hướng dẫn đặt bàn

Chat ngay để được tư vấn

Đang tải...
Bạn vui lòng điền các thông tin dưới đây để bắt đầu chat ngay.


0