Chuyên Hải sản - Đà Nẵng

Chọn quận, huyện tại Đà Nẵng:
Dừng nhận khách từ ngày 28/7/2020
Chuyên hải sản tươi sông
Gọi điện
Tạm dừng nhận khách
Chuyên hải sản tươi sống
Gọi điện
Tạm dừng nhận khách
Chuyên Hải sản tươi sống
Gọi điện
Nhà hàng nghỉ Tết từ ngày 09/02/2021
Gọi món Việt (Chuyên hải sản)
Gọi điện
Tạm nghỉ ngắn
Gọi món Việt (Chuyên hải sản)
Gọi điện
Tạm dừng nhận khách từ ngày 27/7/2020
Chuyên Hải sản tươi sống
Gọi điện
Tạm dừng nhận khách từ ngày 27/7/2020
Chuyên hải sản
Gọi điện
Tạm dừng nhận khách
Chuyên Hải sản tươi sống
Gọi điện
Tạm dừng nhận khách
Chuyên Hải sản tươi sống
Gọi điện
Tạm dừng nhận khách
Chuyên hải sản tươi sống
Gọi điện
Tạm dừng nhận khách
Chuyên Hải sản tươi sống
Gọi điện

Hướng dẫn đặt bàn nhận ưu đãi


Xem chi tiết hướng dẫn tại đây

hướng dẫn đặt bàn

Chat ngay để được tư vấn

Đang tải...
Bạn vui lòng điền các thông tin dưới đây để bắt đầu chat ngay.


0