Thông báo

"T+ Beer Club - Đường Láng" đã dừng đặt chỗ trên hệ thống PasGo!

Bảng giá

Bản đồ & Thời gian phục vụ

90 Đường Láng, Q. Đống Đa

Thời gian phục vụ

Thứ hai
00:00 - 01:00
09:00 - 23:59
Thứ ba
00:00 - 01:00
09:00 - 23:59
Thứ tư
00:00 - 01:00
09:00 - 23:59
Thứ năm
00:00 - 01:00
09:00 - 23:59
Thứ sáu
00:00 - 01:00
09:00 - 23:59
Thứ bảy
00:00 - 01:00
09:00 - 23:59
Chủ nhật
00:00 - 01:00
09:00 - 23:59

Bình luận

Chưa hỗ trợ đặt bàn qua PasGo

Chat ngay để được tư vấn

Đang tải...
Bạn vui lòng điền các thông tin dưới đây để bắt đầu chat ngay.


0