Bán chạy
Cạnh tranh

Menu Gọi Món, Giảm 50% Khi Đặt PasGo - iSushi Nguyễn Chí Thanh

Dành cho khách sử dụng menu gọi món kèm với suất buffet bất kỳ.
Giảm 50% toàn bộ menu gọi món
iSushi - Nguyễn Chí Thanh - 2.31 km

Điều kiện áp dụng

1. Ưu đãi:

- Giảm 50% Menu Alacrate (menu gọi món) cho khách hàng sử dụng các suất Buffet bất kỳ: Buffet Hasu 449.000đ, Buffet Sakura 549.000đ, Buffet Kiku 649.000đ, Buffet Fuji 849.000đ

- Áp dụng cả tuần đến hết ngày 31/12/2024.

2. Quy định ưu đãi: 

- Ưu đãi không áp dụng vào các ngày Lễ tết, xem chi tiết các ngày bên dưới.

- Ưu đãi không được áp dụng đồng thời cùng với các chương trình ưu đãi khác tại Nhà hàng.

3. Giá chưa bao gồm VAT. Nhà hàng luôn thu VAT theo Quy định hiện hành.

4. Quy định phí phục vụ: Nhà hàng thu 10% phí phục vụ vào các ngày Lễ tết, xem chi tiết các ngày bên dưới.

5. Thời gian bán: 

- Từ 10h00-14h00 & 17h30-22h00 vào các ngày T2-CN.

6. Các ngày Lễ tết, cụ thể:

- Tháng 1 (Ngày 1); Tháng 2 (Ngày 14); Tháng 3 (Ngày 8); Tháng 4 (Ngày 30); Tháng 5 (Ngày 1); Tháng 6 (Ngày 1); Tháng 8 (Ngày 31); Tháng 9 (Ngày 1, 2, 3, 4); Tháng 10 (Ngày 20); Tháng 11 (Ngày 20); Tháng 12 (Ngày 24, 25, 31) & 10/3 Âm Lịch.

7. Quy định về Thời gian giữ chỗ tối đa:

- Thời gian nhà hàng giữ chỗ tối đa: 15 phút.

8. Quy định về đặt cọc: 

- Đoàn khách từ 15 người lớn trở lên vui lòng đặt cọc trước với nhà hàng.

9. Quy định về phí mang đồ vào:

- Nhà hàng tính phí khi mang thức uống từ ngoài vào.


Từ 10h30-14h00 & 17h30-22h00
Áp dụng từ "01/04/2024 - 00:00" đến hết "31/12/2024 - 23:59".

1. Quy định về đặt cọc: Có, cụ thể như sau:

- Đoàn khách từ 15 người lớn trở lên đặt cọc, vui lòng liên hệ để biết thông tin.

2. Quy định về ưu đãi: Có, cụ thể như sau:

- Ưu đãi không áp dụng các ngày: Tháng 1 (Ngày 1); Tháng 2 (Ngày 14); Tháng 3 (Ngày 8); Tháng 4 (Ngày 30); Tháng 5 (Ngày 1); Tháng 6 (Ngày 1); Tháng 8 (Ngày 31); Tháng 9 (Ngày 1, 2, 3, 4); Tháng 10 (Ngày 20); Tháng 11 (Ngày 20); Tháng 12 (Ngày 24, 25, 31) & 10/3 Âm Lịch.

3. Quy định về thời gian nhận khách PasGo

- Nhà hàng luôn nhận khách PasGo.

4. Quy định về Thời gian đặt chỗ trước: Không yêu cầu

*Lưu ý: Quý khách vui lòng đặt chỗ trước ít nhất 30 phút để được phục vụ tốt nhất.

5. Quy định về Thời gian giữ chỗ tối đa

- Thời gian nhà hàng giữ chỗ tối đa: 15 phút.

6. Quy định về số khách tối thiểu trên mỗi lượt đặt bàn

- Thông tin chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ để biết chi tiết.

7. Quy định về Hoá đơn: Có, cụ thể như sau:

Hoá đơn VAT: Nhà hàng luôn thu VAT theo luật hiện hành.

- Hoá đơn trực tiếp: Có, vui lòng liên hệ để biết chi tiết.

8. Quy định Phí phòng riêng: Có, cụ thể như sau:

- Khách hàng đi đủ số lượng người: Miễn phí

- Khách hàng đi không đủ: vui lòng liên hệ để biết chi tiết.

9. Quy định về Phí phục vụ

- Phí phục vụ: 10% ngày Lễ/Tết

- Ngày lễ gồm các ngày sau: Tháng 1 (Ngày 1); Tháng 2 (Ngày 14); Tháng 3 (Ngày 8); Tháng 4 (Ngày 30); Tháng 5 (Ngày 1); Tháng 6 (Ngày 1); Tháng 8 (Ngày 31); Tháng 9 (Ngày 1, 2, 3, 4); Tháng 10 (Ngày 20); Tháng 11 (Ngày 20); Tháng 12 (Ngày 24, 25, 31) & 10/3 Âm Lịch.

10. Quy định về phí mang đồ vào: Có, cụ thể như sau:

- Thông tin chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ để biết chi tiết.

Ghi chú

Phù hợp: Ăn gia đình | Tụ tập bạn bè | Họp nhóm | Hẹn hò | Tiếp khách | Tiệc thôi nôi

Thông tin chi tiết

Dành cho khách sử dụng menu gọi món kèm với suất buffet bất kỳ.
Menu Gọi Món, Giảm 50% Khi Đặt PasGo - iSushi Nguyễn Chí Thanh-0Menu Gọi Món, Giảm 50% Khi Đặt PasGo - iSushi Nguyễn Chí Thanh-1Menu Gọi Món, Giảm 50% Khi Đặt PasGo - iSushi Nguyễn Chí Thanh-2Menu Gọi Món, Giảm 50% Khi Đặt PasGo - iSushi Nguyễn Chí Thanh-3Menu Gọi Món, Giảm 50% Khi Đặt PasGo - iSushi Nguyễn Chí Thanh-4Menu Gọi Món, Giảm 50% Khi Đặt PasGo - iSushi Nguyễn Chí Thanh-5Menu Gọi Món, Giảm 50% Khi Đặt PasGo - iSushi Nguyễn Chí Thanh-6Menu Gọi Món, Giảm 50% Khi Đặt PasGo - iSushi Nguyễn Chí Thanh-7Menu Gọi Món, Giảm 50% Khi Đặt PasGo - iSushi Nguyễn Chí Thanh-8Menu Gọi Món, Giảm 50% Khi Đặt PasGo - iSushi Nguyễn Chí Thanh-9Menu Gọi Món, Giảm 50% Khi Đặt PasGo - iSushi Nguyễn Chí Thanh-10Menu Gọi Món, Giảm 50% Khi Đặt PasGo - iSushi Nguyễn Chí Thanh-11Menu Gọi Món, Giảm 50% Khi Đặt PasGo - iSushi Nguyễn Chí Thanh-12Menu Gọi Món, Giảm 50% Khi Đặt PasGo - iSushi Nguyễn Chí Thanh-13Menu Gọi Món, Giảm 50% Khi Đặt PasGo - iSushi Nguyễn Chí Thanh-14Menu Gọi Món, Giảm 50% Khi Đặt PasGo - iSushi Nguyễn Chí Thanh-15Menu Gọi Món, Giảm 50% Khi Đặt PasGo - iSushi Nguyễn Chí Thanh-6Menu Gọi Món, Giảm 50% Khi Đặt PasGo - iSushi Nguyễn Chí Thanh-7Menu Gọi Món, Giảm 50% Khi Đặt PasGo - iSushi Nguyễn Chí Thanh-8Menu Gọi Món, Giảm 50% Khi Đặt PasGo - iSushi Nguyễn Chí Thanh-9Menu Gọi Món, Giảm 50% Khi Đặt PasGo - iSushi Nguyễn Chí Thanh-10Menu Gọi Món, Giảm 50% Khi Đặt PasGo - iSushi Nguyễn Chí Thanh-10Menu Gọi Món, Giảm 50% Khi Đặt PasGo - iSushi Nguyễn Chí Thanh-11Menu Gọi Món, Giảm 50% Khi Đặt PasGo - iSushi Nguyễn Chí Thanh-12Menu Gọi Món, Giảm 50% Khi Đặt PasGo - iSushi Nguyễn Chí Thanh-13Menu Gọi Món, Giảm 50% Khi Đặt PasGo - iSushi Nguyễn Chí Thanh-14Menu Gọi Món, Giảm 50% Khi Đặt PasGo - iSushi Nguyễn Chí Thanh-15Menu Gọi Món, Giảm 50% Khi Đặt PasGo - iSushi Nguyễn Chí Thanh-27Menu Gọi Món, Giảm 50% Khi Đặt PasGo - iSushi Nguyễn Chí Thanh-28Menu Gọi Món, Giảm 50% Khi Đặt PasGo - iSushi Nguyễn Chí Thanh-29Menu Gọi Món, Giảm 50% Khi Đặt PasGo - iSushi Nguyễn Chí Thanh-30Menu Gọi Món, Giảm 50% Khi Đặt PasGo - iSushi Nguyễn Chí Thanh-31Menu Gọi Món, Giảm 50% Khi Đặt PasGo - iSushi Nguyễn Chí Thanh-32Menu Gọi Món, Giảm 50% Khi Đặt PasGo - iSushi Nguyễn Chí Thanh-33Menu Gọi Món, Giảm 50% Khi Đặt PasGo - iSushi Nguyễn Chí Thanh-34Menu Gọi Món, Giảm 50% Khi Đặt PasGo - iSushi Nguyễn Chí Thanh-35Menu Gọi Món, Giảm 50% Khi Đặt PasGo - iSushi Nguyễn Chí Thanh-36Menu Gọi Món, Giảm 50% Khi Đặt PasGo - iSushi Nguyễn Chí Thanh-37Menu Gọi Món, Giảm 50% Khi Đặt PasGo - iSushi Nguyễn Chí Thanh-38Menu Gọi Món, Giảm 50% Khi Đặt PasGo - iSushi Nguyễn Chí Thanh-39Menu Gọi Món, Giảm 50% Khi Đặt PasGo - iSushi Nguyễn Chí Thanh-40Menu Gọi Món, Giảm 50% Khi Đặt PasGo - iSushi Nguyễn Chí Thanh-41Menu Gọi Món, Giảm 50% Khi Đặt PasGo - iSushi Nguyễn Chí Thanh-42Menu Gọi Món, Giảm 50% Khi Đặt PasGo - iSushi Nguyễn Chí Thanh-43

Địa chỉ nhà hàng

16 Nguyễn Chí Thanh, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình
(Nhấn vào ảnh bản đồ để xem chỉ đường, nhấn vào icon chia sẻ để chia sẻ vị trí cho mọi người)

Chat ngay để được tư vấn

Đang tải...
Bạn vui lòng điền các thông tin dưới đây để bắt đầu chat ngay.


0