Thông báo

Gian hàng "Hội An Quán - Cách Mạng Tháng 8" đã dừng đặt chỗ trên hệ thống PasGo!

Bảng giá

Bản đồ & Thời gian phục vụ

Thời gian phục vụ

Thứ hai
07:30 - 14:00
17:00 - 21:00
Thứ ba
07:30 - 14:00
17:00 - 21:00
Thứ tư
07:30 - 14:00
17:00 - 21:00
Thứ năm
07:30 - 14:00
17:00 - 21:00
Thứ sáu
07:30 - 14:00
17:00 - 21:00
Thứ bảy
07:30 - 14:00
17:00 - 21:00
Chủ nhật
07:30 - 14:00
17:00 - 21:00

Bình luận

Chưa hỗ trợ đặt bàn qua PasGoChat ngay để được tư vấn

Đang tải...
Bạn vui lòng điền các thông tin dưới đây để bắt đầu chat ngay.


0