Đặt bàn chỗ cách đơn giản nhất

Đặt chỗ qua Tổng đài

Cách đơn giản nhất để đặt bàn và nhận ưu đãi qua PasGo.

 

Bước 1:

Xem thông tin và chọn địa điểm ẩm thực của PasGo


Bước 2:

Gọi trực tiếp đến Tổng đài PasGo: 1900 6005 để Đặt Chỗ trực tiếp.


Bước 3:

Đến và trải nghiệm tại Điểm Đến đã chọn

Hướng dẫn đặt bàn nhận ưu đãi


Xem chi tiết hướng dẫn tại đây