Mức giá 150K - 250K
Vị trí: | Khu vực:
Ngành hàng (1)
Giá trung bình (5)
Phù hợp (20)
Ưu đãi (1)
Phòng riêng (14)
Bữa ăn hàng ngày (6)
Đặt tiệc công ty (36)
Khu riêng (11)
Đặt tiệc gia đình (35)